Aretxabaletako arau subsidiarioen 16.aren xehetasun azterlana

Aretxabaletako Udalak 2023ko maiatzaren 10ean izandako ohiko osoko bilkuran, besteak beste, aho batez onartu zuen Aretxabaletako Arau Subsidiarioen 16. Arearen (iturrizar) Xehetasun Azterketa.

Dokumentuak helburu hirukoitza du:

  • “Partzela pribatu” eta “espazio libre, plaza, espaloi, aparkaleku eta jabetza eta erabilera pribatuko bideak” modura kalifikatutako lurzoruak gauzatutakoaren errealitatera doitzea, jabetzaren eta erabilera publikoaren azalera 12m² areagotuz.
  • 2 zenbakidun partzela pribatuan erabilera eta jabari publikoko igogailu bat gaitzea, proiektatutako eskailerak ez ezik, berriki eraikitako Iturrizar izeneko plazaren eta Txarapea ibilbidea izeneko goiko bidearen artean dagoen desnibela, gutxi gorabehera 13 metrokoa, gainditzeko.
  • Partzela pribatuen antolamendua egiaz gauzatu denera doitzea, planteamenduan adierazitakoarekiko inolako desadostasunik egon ez dadin.

Akordioa, 2023ko maiatzaren 31ko GAOn eta maiatzaren 30eko Berria eta  El Diario Vasco egunkarietan argitaratu zen.

Dokumentazioa

0.Behin betiko onespenaren argitalpena

1.Idatzizko Dokumentuak

2.Dokumentu grafikoak

2.1.Informazio planoak (Egungo egoera)

-I.01. Kokapena

-I.02.00. Azpi-zonakatzea (Egungo egoera)

-I.02.01. Azpizona pribatuaren antolamendua: -1 eta -2 solairuak (Egungo egoera)

-I.02.02. Azpizona pribatuaren antolamendua: Beheko solairua (Egungo egoera)

-I.02.03. Azpizona pribatuaren antolamendua: 1. solairua (Egungo egoera)

-I.02.04. Azpizona pribatuaren antolamendua: 2., 3., 4. eta 5. solairuak (Egungo egoera)

-I.02.05. Azpizona pribatuaren antolamendua: 6. solairua (Egungo egoera)

-I.02.06. Azpizona pribatuaren antolamendua: Ebaketak (Egungo egoera)

2.2.Antolamendu planoak (Egoera eraldatua)

-A.03.00. Azpi-zonakatzea (Eraldatua)

-A.03.01. Azpizona pribatuaren antolamendua: -1 eta-2 solairuak (Eraldatua)

-A.03.02. Azpizona pribatuaren antolamendua: Beheko solairua (Eraldatua)

-A.03.03. Azpizona pribatuaren antolamendua: 1. solairua (Eraldatua)

-A.03.04. Azpizona pribatuaren antolamendua: 2., 3. eta 5. solairuak (Eraldatua)

-A.03.05. Azpizona pribatuaren antolamendua: 4. solairua (Eraldatua)

-A.03.06. Azpizona pribatuaren antolamendua: 6. solairua (Eraldatua)

-A.03.07. Azpizona pribatuaren antolamendua: Ebaketak (Eraldatua)

-A.04.01. Eragin sektorialak: Deba Ibaia.

-A.04.02. Eragin sektorialak: Gasteizko aireportuko zortasun aeronautikoak. Aireontzien jardunaren zortasunak. 370/2011 Errege Dekretua.

-A.04.03. Eragin sektorialak: Gasteizko aireportuko zortasun aeronautikoak. Aireontzien jardunaren zortasunak (PIPI) 370/2011 Errege Dekretua.

3.Egikaritze laburpena