Udal araudia

Ordenantza fiskalak eta bestelako erregelamendua

2019ko Ordenantza fiskalak:

Ikusi hemen aldaketak. 

Bestelako erregelamendua:

 • Etxez-etxeko laguntza zerbitzua arautzen duen udal arautegia (2018). 2018-12-14ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (240 zk.)Testua
  • Herritarren parte hartze udal ordenantza (2018). 2018-01-05ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (4 zk.)Testua 
 • Taberna, kafetegi eta antzekoetarako udal ordenantza (1999). 1999-11-17ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (220 zk.)Testua
 • Telekomunikazioko ekipo eta osagaiak jartzeko hirigintza baldintzak, instalazioak eta funtzionamenduari dagokion udal ordenantza (2003). 2003-08-04ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (145 zk.) Testua.
 • Telekomunikazioko osagaiak eta ekipoen funtzionamendua, kokapena eta jartzeko hirigintzako baldintzen ordenantza aldatzea (2004). 2004-01-28ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (17 zk.) Testua.
 • Udaleko kolektorera isurketa arautzeko erregelamendua (2002). 2002-06-05ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (104 zk.) Testua.
 • Aretxabaletako Bedarretako San Migel hilerriaren eta baserri auzoetako hilerrien barne erregimen araudia (2006). Testua.
 • Hiri-lorzuroko  bizitegi eremu finkatuetan lokalen erabilera etxebizitzara aldatzeko diren jardunak arautzeko ordenantza. Lehenengo berriskupena. Testua.
 • Etxebizitzarako hiri lurretan finkatutako lokalak etxebizitza gisa erabiltzeko ordenantza aldatzea (2006). 2006-08-03ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (146 zk.) Testua.
 • Udal etxebizitza tasatuak arautzeko ordenantza (2007). 2007-05-23ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (100 zk.) Testua
 • Nekazal eremuan hondakin uren saneamendua arautzeko udal ordenantza (2007). 2007-05-23ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (100 zk.) Testua.
 • Hileta edo emanaldi zibilak egiteko udal ordenantza. 2010-10-21eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (202 zk.) Testua
 • Kaleko salmenta arautzen duen udal ordenantza. Testua
 • Zirkulaziorako egokiak diren lur eta bide publikoetako erabilerak, trafikoa, ibilgailuen zirkulazioa eta bide seguritateari buruzko udal ordenantza. 2008-01-29ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (20 zk.) Testua
 • Animaliak edukitzea eta babestea arautzen duen udal ordenantza (2004). Testua.
 • Tele-asistentzia arautzeko udal erregelamendua (2007). 2007-05-23ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (100 zk.) Testua.
 • Etxez etxeko laguntzaren udal erregelamendua (2006). 2006-02-09ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (27 zk.) Testua.
 • Aretxabaletako Udalak emandako diru-laguntzak kudeatzeko ordenantza (2006). 2006-02-09ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (27 zk.) Testua.
 • Enpresaritza ekimen berrietarako diru-laguntzen araudia (1999). 1999-02-04ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (22 zk.) Testua.
 • Enpresaritza ekimen berrietarako diru-laguntzen araudia aldatzea (2000). 2000-10-24ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (202 zk.) Testua.
 • Haur eskolaren erregelamendua (2008). 2008-03-10eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua (49 zk.) Testua.
 • Aretxabaletako Udalean eta Udalerrian Euskararen Erabilera Normalizatzeko Arauak ematen dituen Udal Ordenantza (1996). Testua.