Ogasuna

Arduradun politikoa: Garikoitz Iturbe Etxebarria (Alkatea)

Arduradun teknikoa: Begoña Arenaza Bengoa (Kontuhartzailea)

Bulegoa

Zerbitzuak

  • Aurrekontuaren kudeaketaren jarraipena eta kontrola.
  • Udal zerbitzuen kudeaketa ekonomikorako aholkularitza.
  • Udal zergen ordenantzak.
  • Udal zergen erroldak eta kitapenak kudeatzea.
  • Diru-sarrerak eta ordainketak kudeatzea
  • Diru-sarrera eta ordainketen kontabilitatea.
  • Diru-fondoen eta fidantzen gordailua.
  • Departamentuari dagozkion egiaztagiriak ematea.