Idazkaritza

Arduradun politikoa: Garikoitz Iturbe Etxebarria (Alkatea)

Arduradun teknikoa: Xabier Mendizabal Garate (Idazkaria)

Bulegoa

 • Helbidea: Udaletxea. Otalora kalea, 1; 20550 - Aretxabaleta
 • Tel: 943711862
 • E-posta:
 • Ordutegia: astelehenetik ostiralera: 08:00 - 15:00

Helburu orokorrak

 • Fede publikoa eta lege-aholkularitza emateaz arduratzea.
 • Idazkaritza Saileko zuzendaritza eta funtzionamendu egokiaz arduratzea, bertara atxikitako giza eta material baliabideak antolatu, koordinatu eta gainbegiratuz.

Zerbitzuak

Artxiboa:

Dokumentazioa Udaleko artxibo historikoan eta kudeaketa-artxiboan jaso, antolatu eta zaintzeaz arduratzen da, eta herritarren kontsultei erantzuten die.

Herritarren arreta zerbitzua:

Eginkizun hauek ditu:

     • Agirien sarrera -eta irteera- erregistroa: Udalari aurkeztu nahi zaion edozein eskaera idatziz egin behar da, eskatzailearen datuak emanez eta behar bezala sinatuta, sarrera-erregistro honetan. Interesdunak hala eskatuz gero, sarrera-zigilua daraman fotokopia entregatuko zaio, idatzia zein egunetan aurkeztu den jasoarazteko.
     • Telefonia: Udaletxeko telefonoguneaz arduratzen da. Deiak interesdunei pasatzen zaizkie.
     • Informazioa: Udalarekin lotutako gaiei buruz:
       • Interesdunei, izapidetzen ari diren espedienteen egoera
       • Udalaren deialdiak
       • Bekak eta dirulaguntzak
       • Administrazio-kontratuen prozedurei buruzko dokumentazioa
       • Udal araudiak, kopiak emanez
       • Langileak hautatzeko prozesuetako oinarriak eta lan-eskaintza publikoa
       • Espedienteak publikoari erakustea
     • Izapideak egitea:
       • Egoitza- eta bizikidetza-ziurtagiriak
       • Dokumentuak erkatzea
       • "Obrak jakinean" baimena
     • Kexak eta iradokizunak jasotzea