Ondasun higiezinen gaineko kuoten hobaria

2013/06/20
Irekita dago hobaria eskatzeko epea.

Ordenantzetan ikus daitekeen bezala (ikusi Ondasun higiezinen gaineko kuoten ordenantza fiskalaren 5. Artikulua), eskabideak aurkezteko epea 7 hilabetekoa izango da, urte bakoitzeko ekaina-abendua epealdian eta ordaindutako zenbatekoaren zati bat itzultzea moduan izapidetuko da. Halaber, hobariak familiako diru sarreren arabera aplikatuko dira.