2012 urtean, kultur proiektuak eta programak gauzatzeko dirulaguntzak emateko oinarriak

2012/04/13
Deialdi honen helburua da, 2012 urtean zehar Aretxabaletako irabazi asmorik gabeko kultur erakundeei beraien kultur proiektuen eta urteko programen garapena finantzatzera zuzendutako dirulaguntzen emakida baldintzak arautzea.