Animaliak edukitzea eta babestea arautzen duen udal ordenantza

 

SARRERA

Ordenantza hau, Erregimen Lokaleko Oinarrien arautzailea den Legeak, eta urriaren 29ko 6/1993 Euskal Autonomia Erkidegoko Legeak, Animalien babesari buruzkoak, azaroaren 15eko 444/1994 Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoko gune zoologikoen, baimen erregistro eta kontrolari buruzkoak, 2000ko irailaren 28ko Foru Aginduak, Gipuzkoako Lurralde Historikoan, hozka egiten duten animalien osasun-zaintza eta behaketaren prozedura arautzen duenak, eta aplikaziokoak diren gainontzeko xedapenek Udalari aitortzen dizkioten ahalmenen arabera diktatzen da.  

Irakurri ordenantza osoa | Egin zure ekarpena