Hirigintza

Hirigintza, obra eta zerbitzu publikoak

 

Arduradun politikoak:

 • Unai Elkoro Oianguren
 • Xabier Ochoa Muñoz

Hirigintzako teknikariak: Saioa Llodio Uribeetxebarria; Elena Gibello Urretabizkaia; Amaia Sologaistoa Agirre

Zerbitzuetako arduraduna: Jose Ramon Urrutia Isasisasmendi

Bulegoa

 • Helbidea: Otalora kalea, 1 (Liburutegi zaharra); 20550 - Aretxabaleta
 • Tel: 943711862
 • E-posta:
 • Harrera zerbitzuko ordutegia: astelehenetik ostiralera: 09:00 - 14:00

Helburu orokorrak

 • Udal planeamendua egin, jarraitu eta betetzen dela kontrolatzea (Hirigintzako antolamendu arauak, alde zaharreko plan berezia, plan partzialak, ...)
 • Udal planeamenduko kudeaketa.
 • Obra lizentziak, jarduerak jartzeko eta irekitzeko lizentziak ematea.
 • Indarrean dauden araudiak eta jarduerak jartzeko baldintzak betetzen direla kontrolatzea.
 • Obrak egiteko aginduak, orube eta eraikuntzetako segurtasun, osasun eta apaintze baldintzak kontserbatzeko.
 • Eraikinen hondamen deklarazioak
 • Udal zerbitzuak
 • Obra proiektuak idatzi eta exekutatzea (kaleak urbanizatzea, parkeak eta lorategiak, oinezko bideak egitea, udal erainak...)
 • Mantentze-lanak
 • Ingurumena

Proiektuak eta Hiri-antolamenduak

Aretxabaletako Arau Subsidiarioak:

A. Dokumentua.

Memoria

B. Dokumentua.

Kultur Ondarearen Katalogoa

C. Dokumentua.

Hirigintza arauaren aurkibidea

 1. Lehen idazpurua. Izaera orokorreko hirigintza araudia
 2. Bigarren idazpurua. Lur eremu mota bakoitzari ezarriko zaion erregimen orokorra
 3. Hirugarren idazpurua. Erabilera eta eraikuntzarako ordenantza orokorrak
 4. Laugarren idazpurua. Lur hiritarrezinaren hirigintza-erregimena
 5. Bostgarren idazpurua. Udal ondarea babesteko arauak

      Arau partikularrak

D. Dokumentua.

ERABILERA OROKORREN EGOKITASUN ETA BATERAGARRITASUN TAULA

Web helbide interesgarriak