www.aretxabaleta.eus

Harategiak

Harategientzat hiztegia (GAZT-EUSK)

A
Aguja: Lepoaldea
Albóndiga: Haragi-bolak
Aleta: Hegal-hasiera
Asadura: Gibelerraiak

B
Babette:Babette
Babilla: Maskala
Babilla falsa: Kontrarriba
Bajada de aguja: Kokotea
Bajada de pecho: Bularpea
Bola: Bola
Brazuelo:Besokia
Buey: Idia

C
Caballo: Zaldia
Cabeza: Burua
Cabeza de cerdo: Txerri-burua
Cabeza de lomo: Solomo-burua
Cabezada: Burualdea
Cabezada sin hueso: Burualde hezur gabetua
Cabrito: Antxumea
Cabrito, medio: Antxumea, erdia / Antxume-erdia
Cadera: Mokorra
Callos: Tripakiak
Callos blancos: Tripaki zuriak
Callos frescos: Tripaki freskoak
Callos preparados:Prestatutako tripakiak / Tripakiak, prestatutakoak
Careta: Masaila
Carne: Okela / haragia
Carne de equino: Zaldi-okela / Zaldi-haragia / Zaldikia
Carne de ovino: Ardi-okela/Ardi-haragia/Ardikia
Carne de porcino: Txerri-okela / Txerri-haragia / Txerrikia
Carne de vacuno: Behi-okela / Behi-haragia / Behikia
Carne de vacuno mayor: Zaharraren okela / Zaharraren haragia
Carne para estofar: Erregosteko haragia
Carne para fondue: Fonduetarako haragia
Carne para guisar: Gisatzeko haragia
Carne picada: Haragi pikatua / Haragi txikitua
Carrilleras: Masailak
Centro: Erdialdea
Cerdo: Txerria
Chuleta: Txuleta
Chuleta cinta: Txuleta-zinta
Chuleta de buey: Idi-txuleta
Chuleta de cabezada: Burualdeko txuleta
Chuleta de cerdo: Txerri-txuleta
Chuleta de lomo: Solomo-txuleta
Chuleta de pierna: Izter-txuleta
Chuleta de riñonada: Giltzurrunaldeko txuleta
Chuleta de ternera: Txahal-txuleta
Chuleta de toro: Zezen-txuleta
Chuleta de vaca: Behi-txuleta
Chuleta de vacuno mayor: Zaharraren txuleta
Chuleta deshuesada: Txuleta hezur gabetua
Chuleta doble: Txuleta bikoitza
Chuleta Sajonia: Sajonia txuleta
Chuleta tres costilla0s: Hiru saihesdun txuleta
Chuletilla de cordero: Bildots-txuleta / Arkume-txuleta
Chuletón: Txuletoia
Churrasco: Txurraskoa
Ciervo: Oreina
Cinta de lomo: Solomo-zinta
Codillo de cerdo: Txerri-ukondoa
Conejo: Untxia
Contra: Kontra
Contra-muslo: Izterrondoa
Corazón: Bihotza
Cordero: Bildotsa
Cordero de importación: Inportazioko bildotsa
Cordero del País: Bertako bildotsa
Cordero lechal: Esneko bildotsa
Cordero pasto: Larreko bildotsa
Cordero Recental: Arkumea, axuria
Cordero, medio: Bildots erdia
Cordero, pierna: Bildots-izterra
Costilla: Saiheskia
Costilla, tiras: Saiheskia, zirrindatan
Costillar: Saiheskia
Costillar de pecho: Bular-saiheskia
Criadilla: Barrabilak
Cuarto delantero: Aurrealdeko laurdena
Cuarto trasero: Atzealdeko laurdena
Cuello: Lepoa
Culata de contra: Kontrarriba

D
Delantero: Aurrealdea
Deshuesada: Hezurgabetua
Despojo: Hondakinak
Diafragma: Diafragma / entrekula

E
Entrecote: Entrekota
Entrecula: Entrekula / diafragma
Escalope: Eskalopea
Espalda: Bizkarra
Espaldilla: Sorbalda
Espinazo: Bizkarrezurra
Estofado: Erregosia

F
Falda: Hegala
Falda deshuesada: Hegal hezur gabetua
Filete: Xerra
Filete 1a:  1.eko xerrak
Filete 1a A: 1. Ako xerrak
Filete 1a B: 1. Bko xerrak
Filete 1a especial:  1. bereziko xerrak
Filete 2a:  2.eko xerrak
Filete de 1a de buey: 1.eko idi-xerrak
Filete de 2a de ternera: 2.eko txahal-xerrak
Filete de ternera: Txahal-xerra
Filete de ternera de 1a B: 1.Bko txahal-xerrak
Filete de vaca: Behi-xerra
Filete empanar: Enpanatzeko xerrak
Filete extra: Xerrak, estra
Foundi: Foundia

G
Guisar, para: Gisatzekoa

H
Hamburguesa: Hanburgesa
Hígado: Gibela
Huesos: Hezurrak

L
Lechal, lechazo, lechera: Esneko
Lengua: Mingaina
Lengua cocida: Mingain egosia
Lengua cocida fileteada: Mingain egosia xerretan
Liebre: Erbia
Llana: Sorbalda-atzea
Lomo: Solomoa
Lomo adobado: Solomo ontzutua / Solomo adobatua
Lomo ahumado: Solomo ketua
Lomo alto: Aurreko solomoa
Lomo bajo: Atzeko solomoa
Lomo cocido: Solomo egosia
Lomo de cerdo: Txerri-solomoa
Lomo dulce: Solomo gozoa
Lomo embuchado: Solomo hestebetea
Lomo fresco: Solomo freskoa
Lomo Sajonia: Sajonia-solomoa

M
Magro: Giharra
Magro de cerdo: Txerri-giharra
Magro de cerdo cocido: Txerri-gihar egosia
Menudos: Hondakinak
Mollejas: Hazikontxoak
Morcillo: Zankarra / zankarroia
Morcillo delantero: Aurrealdeko zankarroia / zankarra
Morcillo trasero: Atzealdeko zankarroia / zankarra
Morcón: Morkoia
Morrillo: Lepagaina
Morros: Muturrak

N
Nuca: Kokotea

O
Orejas: Belarriak
Osobuco: Osobukoa
Oveja: Ardia

P
Paleta: Besoa
Paleta cocida: Beso egosia
Paleta curada: Beso ondua
Paletilla: Besoa
Papada: Lepapea
Papada adobada: Lepape ontzutua / adobatua
Pata: Hanka
Pata de cerdo: Txerri-hanka
Pecho: Bularra
Pez: Sorbaldako erredondoa / koxkorra
Picadillo: Haragi txikitua
Picado: Haragi txikitua
Pierna: Izterra
Pierna de cordero: Bildots-izterra
Potro: Moxala

R
Rabillo de cadera: Mokor-muturra
Rabo: Buztana
Redondo: Biribilkia / koxkorra
Redondo pez: Sorbaldako biribilkia / Sorbaldako koxkorra
Riñón: Giltzurruna
Riñonada: Giltzurrunaldea
Roti: Erretzekoa
Roti de cerdo: Erretzeko txerrikia
Roti de lomo: Erretzeko solomoa

S
Salchichas: Saltxitxak
Sangre: Odola
Sesos: Muinak
Solomillo: Azpizuna

T
Tapa: Tapa
Tapilla: Gaina
Ternera: Txahala
Ternera blanca: Txahal zuria
Ternera deshuesada: Txahal hezur gabetua
Ternera entrecula: Txahal entrekula
Ternera label: 1. Txahala, labelduna
Ternera label: 2. Labeldun txahala
Ternera lechal: Esneko txahala
Tocineta: Hirugiharra
Tocino: Urdaia
Tocino ahumado: Urdai ketua
Tocino de lomo: Solomo-urdaia
Tocino de panceta: Hirugihar-urdaia
Tocino salado: Urdai gazia
Toro: Zezena
Tournedo: Tournedoa
Trasero: Atzealdea
Tripa: Tripa / tripotxak

V
Vaca: Behia
Vacuno mayor: Zaharra

Z
Zancarrón: Zankarroia / zankarra