HERRITARREN PARTE HARTZE ORDENANTZA

2017/10/10

 

 

2017ko irailaren 20an izandako osoko bilkuran besteen artean erabaki zen herritarren parte hartze ordenantza onartzea eta jendaurreko hogeita hamar eguneko epea zabaltzea GAO-n argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Epe barruan ez bada erreklemaziorik edo iradokizunik aurkezten aipatutako ordenantza behin betikoz onartu dela ulertuko da.